Sognets menighedspleje

Ringsted Menighedsråd har besluttet at udvikle sognets menighedspleje (diakoni). Sognet har derfor meldt sig ind i Samvirkende Menighedsplejer. I første omgang har vi valgt at prioritere en udbygning af frivillighedsarbejdet. Det betyder, at vi vil styrke og synliggøre de eksisterende frivillighedsgrupper og søge at etablere nye grupper af frivillige.

Sognemedhjælper Kitzi Lindberg har fået som ansvarsområde at koordinere frivillighedsgrupperne, og hvis man har ideer til nye grupper, og vil man gerne være med til at sætte noget i gang eller være med i en af de eksisterende grupper, er det hende man skal kontakte. 

Der er fornylig oprettet en frivillighedsgruppe der strikker dåbsklude, og der er opstået en gruppe frivillige, som hjælper med arrangementerne i Sogneklubben.

Af eksisterende grupper kan nævnes de frivillige i Klostermarkskirken, Klostersangerne, turistbodens frivillige, frivillige til at sende dåbsbreve, frivillige i flygtningecaféen og frivillige, der hjælper med stillegudstjenesterne.

Menighedsplejen har også som sit ansvarsområde sammen med præsterne at uddele de indsamlede midler til julehjælp og anden støtte. Men hen ad vejen er det håbet, at der også bliver basis for andre kirkeligt-sociale indsatsområder.

Som en slags ”grundlov” for menighedsplejen har menighedsrådet vedtaget følgende: ”Ringsted Sogns Menighedspleje yder hjælp til mennesker i sognet uden hensyn til modtagernes etniske eller religiøse tilhørsforhold.”

Julehjælp

Ringsted Sogn uddeler hvert år julehjælp til trængte enlige og familier. Hjælpen uddeles af menighedsplejen som gavekort til en dagligvarebutik i byen. For at kunne komme i betragtning skal du/I være bosiddende her i Ringsted Sogn eller på anden måde have stærk tilknytning til sognet.
Ansøgere skal benytte ansøgningsskemaet, der afleveres til kirkekontoret (Klostervænget 2A) senest fredag den 1.december 2017 kl. 12.00. Modtagere af julehjælp får direkte besked.
Julehjælpen bliver uddelt af midler, som er indsamlet i vores kirker gennem året. Hver krone, der lægges af besøgende, af kirkegængere, af turister og af alle jer, der også har givet et bidrag, er med til at gøre en god forskel. Vi siger derfor hjertelig tak for jeres gode gave.

Ansøgning julehjælp PDF

Ansøgning julehjælp word

Ønsker du at støtte sognets menighedspleje?

Donationer til Ringsted Sogns menighedspleje kan naturligvis ske i kirken i de dertil opsatte kirkebøsser, men de kan også overføres

Mobilpay: 21 33 11 03

Bankoverførelse til konto: 4955 4955267664

 

- Tak for hver en gave