Ord fra Biblen

Fra Det gamle Testamente


Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham! 5 Mos 30,19-20

 

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Sl 23,1-24

 

Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte? Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg davære bange for? Sl 27,1

 

Gud er vor tilflugt og styrke. Sl 46,2

 

Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Sl 119, 105

 

Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Sl 121, 1-2

 

Herren bevare din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. Sl 121,8

 

Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast. Es 41,10

 

Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Jer 29,11

 

Fra Det nye Testamente


Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Matt 4,4

 

Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Matt 5,7

 

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Matt 5,8

 

Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Matt 5,9

 

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. Matt 7,7

 

Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Matt 7,12

 

Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Du skal elske din næstesom dig selv. Matt 22, 37-39

 

Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Matt 28,20

 

Frygt ikke, tro kun! Mark 5,36

 

Intet er umuligt for Gud. Luk 1,37

 

Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Joh 1,5

 

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Joh 3,16

 

Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Joh 6,35

 

Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Joh 8,12

 

Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Joh 11,25-26

 

I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Joh 13,34

 

Jeg lever, og I skal leve. Joh 14,19

 

Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Rom 12,21

 

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.1 Kor 13,13

 

Ingen har nogen sinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os. 1 Joh 4,12

 

Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud. 1 Joh 4,16

Læs mere

På Bibelselskabets hjemmeside finder du hele Bibelen i den autoriseret oversættelse:

Bibelen online

 

Her kan du finde salmebogen online, hvor du kan læse salmernes tekster og lytte til melodierne.

Salmebogen online