Hvor kan jeg gå hen?

Du er altid velkommen i kirken eller til at tale med en præst. Men nogle gange kan man have brug for at henvende sig anonymt eller tale med nogle der med fagspecifik viden kan rådgive og hjælpe i særlig livssituation. Derfor har vi her samlet en liste over relevante væresteder, rådgivninger, organisationer m.m.:

 

Kirkens korshær i Ringsted:

Café Dagmar (værested for socialt udsatte)

Sct. Knudsgade 3, Ringsted

http://ringsted.kirkenskorshaer.dk/

 

Sct. Nikolaitjenesten:

En folkekirkelig samtaletjeneste i samarbejde med Kirkens Korshær, hvor du kan henvende dig annonymt.

Telefon: 70 120 110

 

Ringsted Krisecenter - hjælp til voldsudsatte kvinder og børn:

Telefon: 5761 8994

www.ringsted-krisecenter.dk

 

Kræftens Bekæmpelse:

Professionel og gratis rådgivning: tlf.: 80 30 10 30

www.cancer.dk

 

Anonyme Alkoholikere:

Holder møde i Klostermarkskirken onsdage kl. 19.30 -20.30 og i Sognegården mandage og søndage kl. 19.30 - 20.30. Se nærmere på hjemmeside:

www.dkaa.dk

Sorggruppe for unge

Ungdomspræst Sara Horneman-Thielcke tilbyder to sorggrupper for unge, de er aldersinddelt mellem 12-16 år og 15-21 år. Sorggrupperne er for børn og unge der har mistet en forældre eller en søskende og som gerne vil tale med andre unge i samme situation. I en sorggruppe er der en helt naturligt forståelse og genkendelse af de følelser, som kan være svære for andre udenforstående at tale om. I sorggruppen er der altid tid og rum til tale om de bekymringer og tanker der rumsterer og mange unge oplever det som et fristed for hvor der altid er plads til at fortælle. Det kan hjælpe at høre om andres reaktioner og oplevelser og høre fra andre i samme alder, hvordan de har taklet sorgen over at have mistet en mor eller en far. Der er altid tid til at mindes og sørge i en sorggruppe og det kan til tider skabe klarhed at erfare hvordan andre lever med sorgen og snakke med andre der er akkurat samme sted.
Grupperne bliver inddelt og dannet efter behov og de mødes ca. hver 14 dag efter skoletid i Ringsted. Hver mødegang er ca. 2 timer.
Kontakt Sara Horneman-Thielcke for mere information og tilmelding på mobil 2166 5502 eller mail shf@km.dk