Sognets menighedspleje

Ringsted Menighedsråd har besluttet at udvikle sognets menighedspleje (diakoni). Sognet har derfor meldt sig ind i Samvirkende Menighedsplejer. I første omgang har vi valgt at prioritere en udbygning af frivillighedsarbejdet. Det betyder, at vi vil styrke og synliggøre de eksisterende frivillighedsgrupper og søge at etablere nye grupper af frivillige.

Sognemedhjælper Kitzi Lindberg har fået som ansvarsområde at koordinere frivillighedsgrupperne, og hvis man har ideer til nye grupper, og vil man gerne være med til at sætte noget i gang eller være med i en af de eksisterende grupper, er det hende man skal kontakte. 

Der er fornylig oprettet en frivillighedsgruppe der strikker dåbsklude, og der er opstået en gruppe frivillige, som hjælper med arrangementerne i Sogneklubben.

Af eksisterende grupper kan nævnes de frivillige i Klostermarkskirken, Klostersangerne, turistbodens frivillige, frivillige til at sende dåbsbreve, frivillige i flygtningecaféen og frivillige, der hjælper med stillegudstjenesterne.

Menighedsplejen har også som sit ansvarsområde sammen med præsterne at uddele de indsamlede midler til julehjælp og anden støtte. Men hen ad vejen er det håbet, at der også bliver basis for andre kirkeligt-sociale indsatsområder.

Som en slags ”grundlov” for menighedsplejen har menighedsrådet vedtaget følgende: ”Ringsted Sogns Menighedspleje yder hjælp til mennesker i sognet uden hensyn til modtagernes etniske eller religiøse tilhørsforhold.”

Ønsker du at støtte sognets menighedspleje?

Donationer til Ringsted Sogns menighedspleje kan naturligvis ske i kirken i de dertil opsatte kirkebøsser, men de kan også overføres

MobilePay: 75 58 14

Bankoverførelse til konto: 4955 4955267664

- Tak for hver en gave