Du er her: 

Medlemmer af menighedsrådet

Formand

Per Rasmussen

Eriksvej 53, 4100 Ringsted  

57 61 67 98 / 40 75 39 45

per4100rasmussen@gmail.com

 

Næstformand

Knud Birk Iversen

Sct. Jørgens Park 93 1th, 4700 Næstved

40 16 87 80

knudbirk@c.dk

 

Kirkeværge

Finn Gøtzsche

Mjølnersvej 13, 4100 Ringsted  

23 38 36 78 

chafi@privatmail.dk

Øvrige valgte medlemmer

Jesper Thorup-Jensen

Acacievej 21A, 4100 Ringsted

22 86 42 94/30 68 49 46

j.thorup-jensen@privat.dk

 

Hanne Hyldgaard

Dr. Margrethesvej 41, 4100 Ringsted

57 61 20 86/26 28 17 48

olufpet@hotmail.com

 

Else Erikstrup

Abelsvej 3, 4100 Ringsted

20 29 65 80

elseerikstrup@gmail.com

 

Henry Herløv Hansen

Vilhelm Andersensvej 10, 1.tv, 4100 Ringsted

henry.h@hansen.mail.dk

 

Tom Hardy Rosenquist Jensen

Sjællandsgade 20 st., 4100 Ringsted

53 70 41 09

tomrosenquistjensen@gmail.com

 

Per Steen Kastrup

Teglovnsvej 25, 2th, 4100 Ringstd

27 1 0 67

per.snapphan@gmai.com

Menighedsråd

 

 

Hans-Kurt Hansen

Søndervang 36, 4100 Ringsted

hvidstensgaarden@gmail.com

 

Karl-Erik Pedersen

 

Ulla Bodekær Jacobsen

Kristoffersvej 242, 4100 Ringsted

22 45 02 95/ 51 78 91 74/ 57 61 91 74

bodekaer@jacobsen.mail.dk

 

Tove Klitø Andersen

Hovmarksvej 15, 1. sal, 4100 Ringsted

tovekandersen@gmail.com

 

Ann-Karin Axelgaard

Vermehrensvej 4, 4100 Ringsted

20 67 67 97

ann-karin@axelgaard.dk

 

Lonni Olsen

Søndre Parkvej 39, 4100 Ringsted

28 94 77 62

lonniborlundolsen@gmail.com

 

 

Sognets fire præster er fødte medlemmer af menighedsrådet og kirketjener Per Hansen er medarbejderrepræsentant .