Du er her: 

Coronasmitte og Folkekirken

Her vil vi samle alt omkring coronavirus og hvilken betydning det har både for dig og for os i Ringsted Sogn

De nyeste opslag vil være øverst.


Fortsættelse af coronatiltag i Ringsted Sogn - udgivet den 23. marts

Nedenstående forlænges til og med 13. april

 • Alle gudstjenester i kirkerne i marts måned aflyses
 • Alle mødeaktiviteter og arrangementer er ligeledes aflyst.
 • Kirkerne vil i samme periode være lukket for al offentlig adgang herunder turister
 • Bisættelser og begravelser vil blive gennemført under ændrede forhold med færrest mulig deltagere. For folkekirkemedlemmer vil handling blive foretaget i Sct. Bendts Kirke. For ikke folkekirkemedlemmer vil handlingen blive foretaget fra Ringsted Kapel med begrænset antal deltagere. Dette for at minimere smitterisikoen
 • Dåb og vielser vil blive forsøgt udskudt
 • Konfirmationsforberedelsen aflyses i marts måned
 • Spirekor, Ungdomskor og Klostersangere er aflyst.
 • Kirkens ansatte vil blive hjemsendt i marts måned og vil kun være på arbejde i nødvendigt omfang
 • Kirke- og kirkegårdskontorerne er lukkede, men alle mails og telefoniske henvendelser vil blive besvaret

Nye konfirmationsdage - udgivet den 19. marts

Lørdag den 29. august kl. 11.30 - Sct. Bendts Kirke - For Dagmarskolen 6. A + B i skoleåret 2018/19

Lørdag den 29. august kl. 14.00 - Sct. Bendts Kirke - For Dagmarskolen 6. C + D i skoleåret 2018/19

Lørdag den 5. september kl. 11.30 - Klostermarkskirken - For alle

Søndag den 6. september kl. 10.30 - Sct. Bendts Kirke - For alle

Lørdag den 12. september kl. 10.30 - Sct. Bendts Kirke - For Ringsted Privatskole samt elever, der bor i sognet og går i skole uden for sognet

Lørdag den 19. september kl. 11.00 - Sct. Bendts Kirke - For Sct. Joseph Skolen

Lørdag den 26. september kl. 11.30 - Sct. Bendts Kirke - For Valdemarskolen 6. A + B i skoleåret 2018/19

Lørdag den 26. september kl. 14.00 - Sct. Bendts Kirke - For Valdemarskolen 6. C + D i skoleåret 2018/19

Alle konfirmander skal tilmeldes på ny. Dette kan ske til den enkeltes præst.


KONFIRMATIONER - udgivet den 18. marts

Skrivelse til konfirmandforældre

Kære konfirmandforældre 

I skrivende stund har vi fået et antal henvendelser vedrørende ønske om udskydelse af konfirmationer. Vi er meget forstående overfor dette ønske, da situationen lige nu har skabt stor usikkerhed om, hvad der kan lade sig gøre at afholde af festligheder ikke mindst i april måned. 

Vi har derfor besluttet, at man allerede nu kan vælge at udskyde konfirmationen. Vi vil så senere, når der foreligger lidt større klarhed over udviklingen i Danmark, melde nogle datoer ud, som man frit kan vælge imellem på tværs af de eksisterende konfirmandhold. Det er naturligvis også helt i orden, at man afventer situationens udvikling og ser, hvad der kan lade sig gøre, når vi kommer lidt tættere på de allerede fastlagte konfirmationsdatoer i april og maj måned.

For os som præster er det vigtigt at sikre, at vi passer godt på hinanden i denne tid, men også at vi giver konfirmanderne et løfte om, at de nok skal få en festlig konfirmation uanset at det kommer til at foregå på en anden måde en først planlagt. 

Med venlig hilsen præsterne i Ringsted Sogn

 

Udgivet den 12. marts

Coronatiltag i Ringsted Sogn

 • Alle gudstjenester i kirkerne i marts måned aflyses
 • Alle mødeaktiviteter og arrangementer er ligeledes aflyst.
 • Kirkerne vil i samme periode være lukket for al offentlig adgang herunder turister
 • Bisættelser og begravelser vil blive gennemført under ændrede forhold med færrest mulig deltagere. For folkekirkemedlemmer vil handling blive foretaget i Sct. Bendts Kirke. For ikke folkekirkemedlemmer vil handlingen blive foretaget fra Ringsted Kapel med begrænset antal deltagere. Dette for at minimere smitterisikoen
 • Dåb og vielser vil blive forsøgt udskudt
 • Konfirmationsforberedelsen aflyses i marts måned
 • Spirekor, Ungdomskor og Klostersangere er aflyst.
 • Kirkens ansatte vil blive hjemsendt i marts måned og vil kun være på arbejde i nødvendigt omfang
 • Kirke- og kirkegårdskontorerne er lukkede, men alle mails og telefoniske henvendelser vil blive besvaret

Myndighederne arbejder løbende på at håndtere coronavirus/COVID-19 i Danmark og har samlet et overblik på siden www.coronasmitte.dk. Her kan man bl.a. finde en oversigt over en række myndigheders telefon-hotlines i forbindelse med coronavirus/COVID-19.