Klostermarkskirkens historie

Klostermarkskirkens historie begynder i en kælderen i blok D i Søndre Park, hvor man holdt hyggelige sammenkomster, der udviklede sig til "kaffeandagter".

Da den tidligere Sdr. Park skole (nuværende Campusskolen) stod færdig i 1975, begyndte man at holde gudstjenester i et klasselokale. Det var dog noget besværligt, det var nemlig en "kuffertkirke", der skulle pakkes ud til hver gudstjeneste, så det krævede mange frivillige hjælpere. Naturligvis opstod der et ønske om at få en rigtig kirke i byens sydlige del, så menighedsrådet erhvervede sig grunden for enden af Ahorn Alle med den fine placering ned mod Ringsted Ådal.  I 1988 kunne første etape af byggeriet tages i brug og i 1992 stod hele kirken færdig. Kirken, der er tegnet af Keld Wohlert, blev indviet anden pinsedag 1992. 

Klostermarkskirken sod færdig i 1992 - her set fra sydvest.

Udsnit af Naja Saltos smukke alterbillede "Facetter af Guds lys"

Alterstagerne er formet som kirkens unikke døbefont.

Klostermarkskirken har både orgel og flygel

De smukke lysestager, der matcher alterbilledets duer.

Klokkerne kan normalt ikke ses, men de kan høres både når solen ringes op og ned og i forbindelse med gudstjenester.