Under coronakrisen har sognets præster Hanne, Janne og Otto skiftevis holdt andagt hver dag. (Henrik er langtidssygemeldt.)

På særlige dage, som påskedag og søndage, har præsterne holdt en fælles andagt, der alle kan opleves her. De individuelle andagter og refleksioner kan du se og høre ved at klikke på knapperne til højre.