Dødsfald og begravelse

Ved dødsfald kan man tage kontakt til en bedemand eller kontakte Kirkekontoret, hvis man ønsker, at afdøde begraves eller bisættes fra en af vore kirker/ Kirkegårdskapel.
 
Ved dødsfald rettes der normalt henvendelse til en bedemand/begravelsesforretning, som herefter tager sig af det videre fornødne vedrørende bisættelse/begravelse.

Har man aftaler om sted for begravelse/bisættelse og eventuel medvirken af præst på plads, skal man anmelde dødsfald og anmode om begravelse/bisættelse på borger.dk

Som hovedregel skal bisættelse/begravelse altid finde sted senest otte dage efter dødsfaldet.

I er altid meget velkomne til at kontakte Kirkekontoret.

Kirkelig begravelse/bisættelse 
Var afdøde medlem af folkekirken, kontakter bedemand/pårørende Kirkekontoret, hvor tid, sted og præst bliver fastsat. De pårørende kontakter herefter præsten med henblik på en samtale forud for bisættelsen/begravelsen.
 
Ikke-kirkelig begravelse/bisættelse 

Var afdøde ikke medlem af folkekirken, vil dette normalt blive fortolket og respekteret som et ønske om, at afdøde ønskede en borgerlig bisættelse/begravelse - dvs. ikke ønskede bisættelse/begravelse fra en kirke og ikke ønskede en præsts medvirken.

 

Ordforklaring:

Begravelse 
Ordet bruges om en begravelseshandling, der slutter med, at man sænker kisten ned i grav ude på kirkegården. Begravelse kaldes undertiden jordbegravelse eller jordfæstelse for at markere forskellen til bisættelse, hvor kisten med den døde køres på krematoriet og brændes.

Bisættelse 
Skikken med at brænde de døde går tilbage til 1800-tallets store koleraepidemier, der også ramte Danmark. På grund af de mange kolera-ofre blev det snart et problem at finde plads på landets kirkegårde til alle kisterne. 
Derfor begyndte man at brænde de døde. Dels sparede det plads. Og dels rensede det luften i de sygdomsbefængte byer. Kolera er for længst udryddet i Danmark, men alligevel vælger de fleste, at de vil brændes. Mange kan ikke lide tanken om at blive nedbrudt i jorden. I dag vælger syv ud af ti danskere at blive brændt.

Tal med en præst

Hvis en præst skal medvirke ved begravelsen/bisættelse, skal man naturligvis tale med præsten, så man kan fortælle om afdøde, og præsten kan få vigtige stikord til talen, vælge salmer og også få afklaring omkring, hvordan det rent praktisk skal foregå. Præsten kan også vejlede om valg af kirke og kapel.

Efter begravelsen/bisættelsen kan det for nogle også været godt at tale med præsten om sorg, savn, ensomhed, tro, tvivl eller andre ting der nager de efterladte. Tøv derfor aldrig med at kontakte din præst.

Åbningstider og adresser

På Kirkekontoret træffes sognets kordegne, der tager sig af personregistrering og aftaler om begravelse og bisættelse fra en af sognets to kirker eller kirkegårdskapellet.

Åbningstid

Mandag - fredag: kl. 10 - 13

Adresse

Klostervænget 2A, Ringsted

Tlf.: 57611161 *1

ringsted.sogn@km.dk

Sikker henvendelse klik her

 

Kirkegårdskontoret tager sig af alt vedrørende gravsteder.

Åbningstid

Telefontid mandag til fredag: kl. 10-13

Personlig henvendelse: Tirsdag & torsdag kl. 10-13

Adresse

Køgevej 8, Ringsted

Tlf.:57611161 *2

kirkegaard@ringstedsogn.dk