Årets gang i kirkerne

I september holder vi høstgudstjeneste i en af vore kirker.
Alle helgen første søndag i november mindes vi vore døde ved en eftermiddagsgudstjeneste i Sct. Bendts Kirke
I adventstiden holder vi bl.a. De ni læsninger - en stemningsfuld gudstjeneste med læsninger og musik, der danner optakt til julen.
Der er masser af julegudstjenester i kirkerne både for små og store.
Kyndelmisse er en kirkelig lysfest i begyndelsen af februar.
Til fastelavn holder vi gudstjeneste for hele familien og slår katten af tønden inden vi spiser fastelavnsboller.
Påsken er den store højtid og derfor også mange forskellige gudstjenester: familiegudstjeneste, måltidsgudstjeneste, musikgudstjeneste og påskemorgengudstjeneste hvor vi fejrer Jesu opstandelse.
4. maj gudstjeneste er en bevægende aftengudstjeneste om frihed, fred, mod og håb.
2. pinsedag er der friluftsgudstjeneste.
Sankt Hans aften er der aftengudstjeneste efter bålet er brændt ned.
De år, der er middelalderfestival i byen, holder vi naturligvis en særlig middelalder-temagudstjeneste.