Har dine børn set ørne?

Menighedsplejen inviterer børnefamilier på guidet rundvisning i Kværkeby

Fuglereservat onsdag den 21. august. 

 

Kl. 15.30 Afgang med bus fra Sct. Bendts Kirkes Parkeringsplads.

Kl. 18.00 Hjemkomst, hvor menighedsplejen serverer sandwich.

 

OBS! Der er begrænset antal og tilmelding er efter 'først-til-mølle'-princippet.

Tilmelding til Ringsted Kirkekontor senest den 13. august.

 

Ved tilmelding skal der oplyses: 

Navne og telefonnummer

Antal personer i alt, herunder antal børn

Det er kun muligt at deltage med børn.

Børn kan ikke deltage uden følgeskab af minimum en voksen.

 

Arrangementet er gratis og med støtte fra Friluftsrådet og Samvirkende Menighedsplejer. 

 

Kværkeby Fuglereservat er oprettet i 1970 og omfatter i dag godt 9 hektar eller 92.044 m2.

I 2010 er reservatet overtaget af Kværkeby Fuglereservats Venner.

Det er et eng- og moseområde samt en grusgrav.

Der er 151 fuglearter, hvoraf 64 har ynglet. Derudover er der registreret 25 arter pattedyr, 7 arter padder, 3 arter krybdyr og 14 arter fisk. 

Ialt 200 arter.

Havørn fotograferet af Jette Bjerregaard fra Kværkeby Fuglereservat