KLOSTERMARKSKIRKENS HISTORIE

Klostermarkskirkens historie begynder i en kælderen i blok D i Søndre Park, hvor man holdt hyggelige sammenkomster, der udviklede sig til "kaffeandagter".

Da den tidligere Sdr. Park skole (nuværende Campusskolen) stod færdig i 1975, begyndte man at holde gudstjenester i et klasselokale. Det var dog noget besværligt, det var nemlig en "kuffertkirke", der skulle pakkes ud til hver gudstjeneste, så det krævede mange frivillige hjælpere. Naturligvis opstod der et ønske om at få en rigtig kirke i byens sydlige del, så menighedsrådet erhvervede sig grunden for enden af Ahorn Alle med den fine placering ned mod Ringsted Ådal.  I 1988 kunne første etape af byggeriet tages i brug og i 1992 stod hele kirken færdig. Kirken, der er tegnet af Keld Wohlert, blev indviet anden pinsedag 1992. 

Kuffertkirken er pakket ud i et lokale på skolen
 

BILLEDER FRA KLOSTERMARKSKIRKEN

Alterbilledet er skabt af Naja Salto, det er et vævet 10 kvadratmeter stort billede, som hun har kaldt "Facetter af Guds lys".
Orgelet er placeret så det falder smukt ind i altervæggen
Duerne er det gennemgående motiv i kirken. Duerne går igen i alterbillede, altersølv kandelabrene, som ses her. Altersølvet og kandelabrene er udformet af Allan Scharff.
Krucifixet er placeret på et trekantet fad, hvori der til gudstjenester placeres blomster.
Kirkens to klokker vejer henholdsvis 200 og 900 kg.
Bedeslagsklokken er yngre end kirken, og kom til da der opstod et behov for rent faktisk at kunne høre bedeslagene ved gudstjenestens begyndelse inde i selve kirken.